Вступна кампанія – 2018

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас здобути ступінь освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями:

 • Психологія
 • Облік і оподаткування
 • Соціальна робота
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Економіка

Приймальна комісія працює:

з09.00 до 18.00 у будні дні

Вихідний день – неділя.

Адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Котляревського, 1, Рівненський інститут Університету «Україна», тел. 067 5517155.

Прийом документів з 05.03 по 16.03


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

Конференція відбудеться 19 квітня 2018року о 1000 на базі Рівненського інституту Університету «Україна» (м. Рівне, вул. Котляревського, 1). До участі у конференції запрошуємо науковців, аспірантів, здобувачів, магістрантів, практиків.

Мета конференції: аналіз проблем економічного поступу держав, локальних цивілізацій, розвитку загальнолюдської культури на різних історичних етапах з урахуванням етнічних, психологічних, релігійних, політичних, соціальних та інших факторів, а також проблем світоглядної самореалізації особистості.

Напрями роботи конференції:

- особливості економічного розвитку держав та локальних цивілізацій в умовах глобалізації;

- історія, теорія та практика соціальної роботи: проблеми та перспективи;

- психологічні аспекти розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій;

- інноваційні освітні технології у просторі Нової української школи;

- Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Форми участі у конференції: виступ з доповіддю, проведення майстер-класу (тренінгу, ворк-шопу тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів, заочна участь.

Наукові статті та тези будуть представлені в електронному форматі у Науковому збірнику матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток».

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

1. Тези до 3 сторінок, наукова стаття обсягом 7-12 сторінокформатом А4 MSWord (разом з бібліографією).

2. Ліворуч зазначається номер УДК (шрифт – Times New Roman,14).

3. Праворуч курсивом ініціали та прізвище автора (шрифт – Times New Roman,14).

4. Відцентрована назва статті друкується жирними великими літерами через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman,14).

5. Основний текструкопису друкуєтьсяшрифтом Times New Roman 14 кеглем з інтервалом 1,5; у тексті не має бути примусових переносів. Поля: ліве - 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, абзац – 1,25 см; текст вирівнюється по ширині.

6. Посилання на літературу – у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Список використаної літератури, нумерований в алфавітному порядку із зазаначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.

Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни – звірені і мати однакове написання. Уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Матеріали, не оформлені у відповідності з вимогами, а також подані пізніше вказаного строку, розглядатися не будуть. Відхилені матеріали авторам повертатися не будуть.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (програма, сертифікат учасника, електронний варіант Наукового збірника, участь у майстер-класах і ворк-шопах). Публікації студентів безкоштовні.

Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок Рівненського інституту Університету «Україна», Код ЄДРПОУ 25736759, ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, р/р26003032443501. Призначення платежу: благодійний внесок (ПІП платника).

За бажанням можна опублікувати наукову статтю у фаховому науково-методичному журналі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Нова педагогічна думка», який представлений в науково-метричній базі IndexCopernicus. Усі автори сплачують за друк статті у журналі – за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 35 грн. Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку. Вимоги до оформлення статті розміщені на сайті кабінету редакційно-видавничої діяльності РОІППО. Матеріали надсилються на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 6496-72.

Заявку про участь у конференції, тези виступу та копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно подати до 1 квітня 2018 року на електронну адресу: yurchuk28@ukr.net

Проїзд і перебування в Рівному – за рахунок учасників конференції.

Контактна інформація координатора конференції: Юрчук Людмила Василівна – тел.0955312868.

Адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Котляревського, 1, Рівненський інститут Університету «Україна», тел. 067 5517155.

ЗАЯВКА

на участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»

(19 квітня 2018 р.)

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

2. Назва організації ____________________________________________________________

3. Посада _____________________________________________________________________

4. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________

5. Тематичний напрям __________________________________________________________

6. Тема доповіді _______________________________________________________________

7. Контактна адреса ____________________________________________________________

8. Контактний телефон _________________________________________________________

9. Е-mail ______________________________________________________________________

10. Форма участі (очна / заочна) _____________________________


6 жовтня 2017 року продовжив роботу соціальний проект «Університет третього віку» на базі Рівненського інституту Університету “Україна”, який передбачає безкоштовне навчання громадян пенсійного віку.

Університет Третього Віку

при Рівненському інституті Університету “Україна”

/Files/images/OVvYyyCQ85A.jpg

запрошує на безкоштовне навчання громадян, яким виповнилося 55 років.

У програмі цікаві лекції, тренінги, семінари за напрямами:

 • психологія щастя;
 • здоровий спосіб життя;
 • фінансова компетентність;
 • пенсійе законодавство
 • комп'ютерна грамотність;
 • англійська та польска мови тощо.

Долучитись до навчання можуть усі бажаючі. Заняття відбуватимуться по середам і п'ятницям з 14:00 до 16:00 год. Слухачі самі обирають тематику, по якій хотіли б навчатись.

Адреса: вул. Котляревського, 1, м. Рівне.

Запис за тел. (0362)-63-80-09; 067-55-171-55, 068-037-2919


Центр практичної психології Рівненського інституту Університету "Україна"

Лолотип центру

Це структура, яка створена для всіх: тих, хто цікавиться психологією; тих, хто професійно навчається психології; тих, хто потребує психологічної допомоги, і тих, хто прагне поділитися знаннями. Це місце - ресурс. Ресурс для саморозвитку.

Дізнатися більше


Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.